Lajmtari i Zêmers s'Jezu Krishtit

Lajmtari i Zêmers s'Jezu Krishtit

Pershkrimi

Lajmtari i Zemers Jezu Krishtit

Materiale ne koleksionin Lajmtari i Zêmers s'Jezu Krishtit

Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 27, nr. 1-12 (1917)

Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
194 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 28, nr. 1-12 (1918)

Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
182 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 29, nr. 1-12 (1919)

Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
194 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 30, nr. 1-12 (1920)

Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
192 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 31, nr. 1-12 (1921)

Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
192 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 32, nr. 1-12 (1922)

Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
194 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 33, nr. 1-12 (1923)

Përmban shkrime me përmbajtje fetare dhe kulturore.
194 f., me il.
Revista ndryshon formatin.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zêmers së Jezu Krishtit : Vit. 34, nr. 1-12 (1924)

Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
196 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Jezu Krishtit : Vit. 35, nr. 1-12 (1925)

Shkrime fetare dhe kulturore.
194 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Jezu Krishtit : Vit. 36, nr. 1-12 (1926)

Shkrime fetare dhe kulturore.
194 f, me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Jezu Krishtit : Vit. 37, nr. 1-12 (1927)

Shkrime fetare dhe kulturore.
194 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Jezu Krishtit : Vit. 38, nr. 1-12 (1928)

Shkrime fetare dhe kulturore.
194 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Jezu Krishtit : Vit. 39, nr. 1-12 (1929)

Shkrime fetare dhe kulturore.
178 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Jezu Krishtit : Vit. 40, nr. 1-12 (1930)

Shkrime fetare dhe kulturore.
178 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Krishtit : organi i apostullimit t' Uratës : Vit. 41, nr. 1-12 (1931)

Shkrime fetare dhe kulturore.
178 f., me il.

Upload 28 .09. 2016

Lajmtari i Zemres së Krishtit : organi i apostullimit t' Uratës : Vit. 42, nr. 1-12 (1932)

Shkrime fetare dhe kulturore.
178 f. : 23 cm

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Krishtit : organi i apostullimit t' Uratës : Vit. 43, nr. 1-12 (1933)

Shkrime fetare dhe kulturore.
242 f. : me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zemres së Krishtit : organ i apostullimit t' Uratës : Vit. 44, nr. 1-12 (1934)

Shkrime fetare dhe kulturore.
370 f. : me il.

Upload 28. 09. 2016

Lajmtari i Zêmres së Krishtit : rivistë kulture fetare : Vit. 54, nr. 1-11 (1944)

Shkrime fetare dhe kulturore.
182 f. : me il.

Upload 28. 09. 2016