Leka XVI

Leka XVI

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka XVI

Leka XVI - Nr. 01

Në këtë numër trajtohen tema që i përkasin rubrikave : Sociologji, Histori, Letërsi, Shkencë dhe Kronikë.

Leka XVI - Nr. 02

Përmban rubrikat : Filozofi, Sociologji, Letërsi, Shkencë, Histori dhe Folklor.

Leka XVI - Nr. 03

Shkrimet e këtij numri i përkasin rubrikave : çashtje kombëtare, shkencë, histori, folklor dhe kronikë.

Leka XVI - Nr. 09 -10

Përmban shkrime në rubrikat : filozofi, edukatë, shkencë, ekonomi, histori, gjuhësi, folklor dhe kronikë.