Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(24 materiale)

Kjo abetare është e ndarë në 54 mësime, duke përfshirë mësimin e shkronjave dhe lexime me motive atdhetare e edukative. Përdoret alfabeti i Stambollit.
62 f.[2 fl.]

Upload 21. 10. 2019
Citimi

Frashëri, Sami Bej, “Abetare e gjuhes shqip,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/738.

Etiketat:

 
Teksti ka 71 mësime, në të cilat përfshihen shkronjat, rrokjet, fjalët dhe pjesët e leximit.
80 f. ; 19 cm.

Upload 21. 10. 2019
Citimi

F.[rashëri], S.[ami] H.[alit], “Abetare e gjuhes shqip,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/737.

 
Ky tekst prej 8 faqesh përfshin shkronjat e vogla dhe të mëdha të alfabetit, dore dhe shtypi. Shpjegimi është bërë duke vënë poshtë çdo shkronje përgjegjësen e alfabetit grek. Në fund janë shënuar dhjetë porositë e…
Citimi

Veqilharxhi, Naum, “Fort i shkurtër e i përdorshim evetar shqip për çdo sicillë që do të mpsonjë të kënduarit e të shkruarit bukur shqip,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/736.

Etiketat:

 
Kjo abetare është shtypur me Alfabetin e Stambollit dhe ka të përdorura parimet pedagogjike-didaktike të abetareve të botuara më parë. Në pjesën e parë shtjellohen shkronjat e alfabetit, ndërsa në të dytën pjesë leximi.
72 f. ; 16…
Citimi

Benussi, Gaspër, “Abetare e gjuhësë shqyp,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/735.

Etiketat:

 
Ky tekst u botua nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit, e krijuar pas Kongresit të Lushnjës. Hartimi i këtij teksti shquhet për një nivel të lartë shkencor dhe didaktik. Nga ana didaktike, teksti ka një ndërthurje të metodave, sintetike,…
Citimi

Logoreci, Mati, “Abetar ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 19, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/734.

Etiketat: