Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(505 materiale)

Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.
U themelua në vitin 1896.
Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht),
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës] , “Albania : organe des intéréts albanais : revue bi-mensuelle : litérature, folklore, linguistique, histoire et nouvelles : é perkoheshmé : dél dy hére ne muaj : shkruan ç’do ghe, ne gjuhe shqip (toskerisht é gégnisht), frenghisht é turqisht : Vit. 3, nr. 6 (1899) ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/1003.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.
U themelua në vitin 1896.
Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht),
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami , “Albania : organe des intéréts albanais : revue bi-mensuelle : litérature, folklore, linguistique, histoire et nouvelles : é perkoheshmé : dél dy hére ne muaj : shkruan ç’do ghe, ne gjuhe shqip (toskerisht é gégnisht), frenghisht é turqisht : Vit. 3, nr. 5 (1899),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/1002.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.
U themelua në vitin 1896.
Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht),
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami, “Albania : Supplement au No 4, 3 année : Shtim té numeri 4 i vitit 3te,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/1001.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.

U themelua në vitin 1896.

Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht),

frëngjisht dhe turqisht.

57-72, [16]…
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami, “Albania : organe des intéréts albanais : revue bi-mensuelle : litérature, folklore, linguistique, histoire et nouvelles : é perkoheshmé : dél dy hére ne muaj : shkruan ç’do ghe, ne gjuhe shqip (toskerisht é gégnisht), frenghisht é turqisht : Vit. 3, nr. 4 (1899),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/1000.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.

U themelua në vitin 1896.

Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht),

frëngjisht dhe turqisht.

49-56, [8]…
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami, “Albania : Supplement au No 3, 3 année : Shtim té numeri 3 i vitit 3te,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/999.

Etiketat: