Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(89 materiale)

Ky tekst u botua nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit, e krijuar pas Kongresit të Lushnjës. Hartimi i këtij teksti shquhet për një nivel të lartë shkencor dhe didaktik. Nga ana didaktike, teksti ka një ndërthurje të metodave, sintetike,…
Citimi

Logoreci, Mati, “Abetar ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/734.

Etiketat:

 
Në faqen e tit.: "e rrjeshtuame pas parimevet të pedagogjikës e të psihollgjisë dhe e pëlqyeme prej komisionit t' arsimit me bravurën e parë prej lirash italiane 330 n. i prot. 8183"
Ky tekst u mbështet në metodën analitiko-sintetike.
36…
Citimi

Minga, Jan K., “Abetare Shqip : pjes' e B' : këndimore vit i A' shkollar,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/733.

Etiketat:

 
Në faqen e tit.: "e rrjeshtuame pas parimevet të pedagogjikës e të psihollogjisë dhe e pëlqyeme prej komisionit t' arësimit me bravurën e parë prej lirash italiane 300 n. i prot. 8183"
Ky tekst u mbështet në kriteret e përcaktuara në…
Citimi

Minga, Jan K., “Abetare kombëtare shqip : pjes' A : përgatitore vit A' shkollar,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/732.

Etiketat:

 
Kjo abetare u hartua me metodën analitiko-sintetike dhe është një ribotim i përmirësuar i teksteve të botuara më parë. Në fletën e parë një foto e Mbretit Zog I.
64 f. : me il. ; 21 cm.

Upload 21. 10. 2019
Citimi

Xhuvani, Aleksandër dhe Pogoni, Pertef, “Abetar per shkollat fillore te Shqipërisë ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/731.

Etiketat:

 
Kjo abetare u hartua me alfabetin e Manastirit (1908) dhe me alfabetin e Stambollit (1884). Teksti është i ndarë në pjesën e mësimit të shkronjave dhe në pjesë leximi. Përdoret metoda fonetike, si në botimet e mëparëshme.
26 f. ; 21…
Citimi

Korça, Ali, “Abetare ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/730.

Etiketat: