Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(8 materiale)

Përmban : Lidhje, edukatë, kulturë, argëtim.
(Vj. IX, Nr. 1, kallnuer 1937).

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IX - Nr. 01,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/339.

Etiketat:

 
Përmban : lidhje, edukatë, kulturë, argëtim.
(Vj. IX, Nr. 2, fëruer 1937).

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IX - Nr. 02,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/340.

Etiketat:

 
Përmban : lidhje, edukatë, kulturë dhe argëtim.
(Vj. IX, Nr. 3, marc 1937).

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IX - Nr. 03,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/341.

Etiketat:

 
Përmban : lidhje, edukatë, kulturë dhe argëtim.
(Vj. IX, Nr. 4, prill 1937)

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IX - Nr. 04,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/342.

Etiketat:

 
Përmban : lidhje, edukatë, kulturë dhe argëtim.
(Vj. IX, Nr. 5, maj 1937)

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IX - Nr. 05,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/343.

Etiketat: