Leka IX

Leka IX

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka IX

Leka IX - Nr. 01

Përmban : Lidhje, edukatë, kulturë, argëtim.
(Vj. IX, Nr. 1, kallnuer 1937).

Leka IX - Nr. 02

Përmban : lidhje, edukatë, kulturë, argëtim.
(Vj. IX, Nr. 2, fëruer 1937).

Leka IX - Nr. 03

Përmban : lidhje, edukatë, kulturë dhe argëtim.
(Vj. IX, Nr. 3, marc 1937).

Leka IX - Nr. 04

Përmban : lidhje, edukatë, kulturë dhe argëtim.
(Vj. IX, Nr. 4, prill 1937)

Leka IX - Nr. 05

Përmban : lidhje, edukatë, kulturë dhe argëtim.
(Vj. IX, Nr. 5, maj 1937)

Leka IX - Nr. 06

Përmban : lidhje, edukatë, kulturë dhe argëtim.
(Vj. IX, Nr. 6, qershuer 1937).

Leka IX - Nr. 07

Përmban : lidhje, edukatë, kulturë dhe argëtim.
(Vj. IX, Nr. 7, korrik 1937)

Leka IX - Nr. 08 - 12

"Numer kujtimuer i XXV- vjetorit të pavarsis komtare 28. XI" Përmban : letërsi, edukatë, histori, arsim, gjuhësi.