Leka VIII

Leka VIII

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka VIII

Leka VIII - Nr. 01

Përmban : edukatë, sociologji, letërsi, histori, folklor, gjuhësi, bibliografi.

Leka VIII - Nr. 02

Përmban : kulturë, pedagogji, letërsi, histori, gjuhësi, folklor dhe bibliografi.

Leka VIII - Nr. 03

Përmban : gjuhësi, pedagogji, histori, folklor, letërsi.

Leka VIII - Nr. 04

Përmban : edukatë, histori, letërsi, gjuhësi, pedagogji, folklor dhe bibliografi.

Leka VIII - Nr. 05

Përmban : sociologji, histori, letërsi, bibliografi, gjuhësi, folklor.

Leka VIII - Nr. 06

Përmban : letërsi, gjuhësi, ekonomi, histori, arkeologji.

Leka VIII - Nr. 07

Përmban : sociologji, histori, pedagogji, gjuhësi, folklor.

Leka VIII - Nr. 08

Përmban : filozofi, letërsi, gjuhësi, histori, pedagogji, folklor dhe frazeologji.

Leka VIII - Nr. 09

Përmban : didaktikë, histori, letërsi, gjuhësi, folklor, botanikë dhe bibliografi.

Leka VIII - Nr. 10

Përmban : filozofi, sociologji, histori, letërsi, pedagogji dhe folklor.

Leka VIII - Nr. 11

Në këtë numër gjenden shkrime që trajtojnë : sociologji, gjuhësi, histori.

Leka VIII - Nr. 12

Përmban : histori, letërsi, folklor dhe bibliografi.