Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(12 materiale)

Përmban : edukatë, sociologji, letërsi, histori, folklor, gjuhësi, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VIII - Nr. 01,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/222.

Etiketat:

 
Përmban : kulturë, pedagogji, letërsi, histori, gjuhësi, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VIII - Nr. 02,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/223.

Etiketat:

 
Përmban : gjuhësi, pedagogji, histori, folklor, letërsi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VIII - Nr. 03,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/224.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, letërsi, gjuhësi, pedagogji, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VIII - Nr. 04,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/225.

Etiketat:

 
Përmban : sociologji, histori, letërsi, bibliografi, gjuhësi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VIII - Nr. 05,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/226.

Etiketat: