Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(4 materiale)

Një panoramë e përgjithshme e Shqipërisë monarkike me mbret Ahmet Zogun. Përshkrim i disa qyteteve të Shqipërisë si dhe i jetës ekonomike dhe politike të saj. Në fletën e parë gjendet një foto e mbretit Zog I. Janë 162 faqe, fletët…
Citimi

Traglia, Gustavo, “L' Albania di Re Zog,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/452.

Etiketat:

 
Historia veneciane, me një shtesë të disa përmbledhjeve të përkthyera rishtas nga latinishtja. Tridhjetë e tre libra me periudhat e historisë së Venedikut që nga themelimi i tij. Përshkrime të disa qyteteve të Shqipërisë si Durrësi,…
Citimi

Sabellico, Marco Antonio, “Dell' Historia Vinitiana : con la giunta de gli Epitomi di nuovo tradotti dal' Latino...,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/448.

Etiketat:

 
Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë veriore ose Gegërisë. Me një parathënie nga autori.
XVII, 516 f. + një hartë të Shqipërisë veriore
Citimi

Hecquard, Hyacinthe, “Histoire et description de la Haute Albanie ou Guégarie ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/444.

Etiketat:

 
Qytetet dhe Kështjellat Shqiptare, kryesisht gjatë Mesjetës. Libri është i ndarë në gjashtë kapituj:
I. Karakteristikat dhe vendi i qyteteve të Shqipërisë në qytetërimin e zonës Mesdhetare.
II. Lindja dhe zhvillimi i qyteteve dhe…

Koleksioni

Citimi

Sufflay, Milan ( v. ) , “Städte und Burgen Albaniens,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/38.

Etiketat: