Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(12 materiale)

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : vit. 6, nr. 01,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/198.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : vit. 6, nr. 02,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/199.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : vit. 6, nr. 03,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/200.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : vit. 6, nr. 04,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/201.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : vit. 6, nr. 05,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 6, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/202.

Etiketat: