Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(12 materiale)

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 1 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 25, 2022, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/198.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 2 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 25, 2022, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/199.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 3 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 25, 2022, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/200.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 4 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 25, 2022, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/201.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 5 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 25, 2022, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/202.

Etiketat: