Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(12 materiale)

Përmban : sociologji, filozofi, histori, folklor, gjuhësi, dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 6 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/203.

Etiketat:

 
Përmban: sociologji, gjuhësi, folklor, letërsi dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 7 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/204.

Etiketat:

 
Përmban : histori, letërsi, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 8 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/205.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, letërsi, histori, "pedologji", gjuhësi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 9 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/206.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, ekonomi, edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 6, nr. 10 (1934),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 29, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/207.

Etiketat: