Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(12 materiale)

Përmban : edukatë, kulturë, letërsi, histori, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 06,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/215.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, drejtësi dhe folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 07,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/216.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, kulturë, histori, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 08,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/217.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, filozofi, letërsi, histori, gjuhësi dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 09,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/218.

Etiketat:

 
Përmban : sociologji, histori, letërsi, gjuhësi, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 10,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/219.

Etiketat: