Leka XV

Leka XV

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka XV

Leka XV - Nr. 02

Përmban shkrime në rubrikat : filozofi, histori, gjuhësi, letërsi dhe kulturë.

Leka XV - Nr. 03

Përmban shkrime rreth edukatës, gjuhësisë, letërsisë, historisë, kulturës dhe ka një bibliografi nga Krist Maloki.

Leka XV - Nr. 04-05

Revista përfshin rubrikat : filozofi, gjuhësi, histori, folklor, sport dhe kulturë.

Leka XV - Nr. 06

Përmban rubrikat : filozofi, gjuhësi, etnografi, letërsi dhe kulturë.

Leka XV - Nr. 07

Shkrimet e këtij numri i përkasin fushave : sociologji, gjuhësi, histori, folklor, letërsi, etnografi, dhe kulturë.

Leka XV - Nr. 08-09

Në këto revista perfshihen rubrikat : filozofi, albanologji, letërsi, histori, folklor, bibliografi, edukatë, shkencë dhe kronikë.

Leka XV - Nr. 10-12 : Të drejtat e Shqipnis ethnike

Vëllimi i parë : "Tagret e Shqipnisë për pamvarsi politike"
Pjesa e parë. I - Çansimi i Kombit, II - Komb, Popull, Shtet, Atdhe, III - Të drejtat e Kombit, IV - Pamvarsija politike, V - Parimi i kombsisë.
Pjesa e dytë : I - Populli shqiptar asht nji komb.