Leka XI

Leka XI

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka XI

Leka XI - Nr. 01-02

Përmban shkrime në fushat : kulturë, letërsi, folklor dhe gjuhësi.

Leka XI - Nr. 03

Përmban : edukatë, histori, letërsi, gjuhësi dhe kulturë.

Leka XI - Nr. 04

Kjo revistë përmban shkrime në rubrikat : edukatë, histori, gjuhësi dhe kulturë.

Leka XI - Nr. 05

Përmban : edukatë, histori, folklor dhe kulturë.

Leka XI - Nr. 06-12 : Numër kujtimuer i 60 - vjetorit të Lidhjes së Prizrenit

" U kushtohet puntorvet të vërtetë të rindërtimit kombtar "