Leka X

Leka X

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka X

Leka X - Nr. 04-05

Shkrimet e këtyre numrave përmbajnë : edukatë, letërsi, të ndryshme, histori, sociologji dhe gjuhësi.

Leka X - Nr. 06-07

Përmban : të ndryshme, histori, gjuhësi, letërsi, folklor, bibliografi.

Leka X - Nr. 08-09

Përmban : sociologji, kulturë, histori, filozofi, letërsi, gjuhësi dhe bibliografi.

Leka X - Nr. 10-12

Botim në kujtim të 60-vjetorit të Lidhjes së Prizrenit. "U kushtohet punëtorvet të vërtetë të Rindërtimit Kombtar".