Leka VII

Leka VII

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka VII

Leka VII - Nr. 01

Përmban : edukatë, sociologji, letërsi, histori, folklor dhe bibliografi.

Leka VII - Nr. 02

Përmban : edukatë, letërsi, histori, gjuhësi, folklor dhe kronikë.

Leka VII - Nr. 03

Përmban : edukatë, kulturë, sociologji, histori, folklor, kronikë.

Leka VII - Nr. 04

Përmban : edukatë, kulturë, letërsi, bibliografi.

Leka VII - Nr. 05

Përmban : kulturë, histori, letërsi, drejtësi, folklor dhe bibliografi.

Leka VII - Nr. 06

Përmban : edukatë, kulturë, letërsi, histori, folklor dhe bibliografi.

Leka VII - Nr. 07

Përmban : edukatë, letërsi, drejtësi dhe folklor.

Leka VII - Nr. 08

Përmban : filozofi, kulturë, histori, folklor dhe bibliografi.

Leka VII - Nr. 09

Përmban : edukatë, filozofi, letërsi, histori, gjuhësi dhe bibliografi.

Leka VII - Nr. 10

Përmban : sociologji, histori, letërsi, gjuhësi, folklor dhe bibliografi.

Leka VII - Nr. 11

Përmban : edukatë, letërsi, sociologji, histori, gjuhësi dhe folklor.

Leka VII - Nr. 12

Përmban : sociologji, kulturë, histori, letërsi, gjuhësi, bibliografi.