Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(5 materiale)

Përmban : filozofi, kulturë, histori, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 08,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/217.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, filozofi, letërsi, histori, gjuhësi dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 09,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/218.

Etiketat:

 
Përmban : sociologji, histori, letërsi, gjuhësi, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 10,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/219.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, sociologji, histori, gjuhësi dhe folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 11,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/220.

Etiketat:

 
Përmban : sociologji, kulturë, histori, letërsi, gjuhësi, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka VII - Nr. 12,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/221.

Etiketat: