Leka VI

Leka VI

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka VI

Leka VI - Nr. 01

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Leka VI - Nr. 02

Përmban : filozofi, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka VI - Nr. 03

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka VI - Nr. 04

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Leka VI - Nr. 05

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi dhe kronikë.

Leka VI - Nr. 06

Përmban : sociologji, filozofi, histori, folklor, gjuhësi, dhe bibliografi.

Leka VI - Nr. 07

Përmban: sociologji, gjuhësi, folklor, letërsi dhe bibliografi.

Leka VI - Nr. 08

Përmban : histori, letërsi, folklor, kronikë.

Leka VI - Nr. 09

Përmban : filozofi, letërsi, histori, "pedologji", gjuhësi, kronikë.

Leka VI - Nr. 10

Përmban : filozofi, ekonomi, edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka VI - Nr. 11

Përmban : filozofi, histori, folklor, kronikë.

Leka VI - Nr. 12

Përmban : edukatë, histori, sociologji, sport, folklor, kronikë.