Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(715 materiale)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Mësime shembëllore", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora", 6. "Pjesa zyrtare".
Revista del një herë në muaj.
41-80, [40] f. ; 26 cm.

Upload 11. 02.…
Citimi

Pejani, Sadi , “Edukata e Re : revistë pedagogjike: Vit. 7, nr. 2 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/838.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Mësime metodike", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora", 6. "Pjesa zyrtare".
Revista del një herë në muaj.
40 f. : me il. ; 26 cm.

Upload 11. 02.…
Citimi

Pejani, Sadi , “Edukata e Re : revistë pedagogjike: Vit. 7, nr. 1 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/837.

Etiketat:

 
Kalendari përmban festat fetare të tre besimeve si dhe shkrime letrare, kulturore e shoqërore në gjuhën shqipe.
Përmban edhe disa elementë gjeografikë.
144 f. : me il. ; 20 cm.

Upload 07. 02. 2020
Citimi

Sakoli [pseudonim i z. Hilë Mosi], “Kalendari i soqenise "Dija" per vjeten 1908,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/836.

 
Tit. i përkthyer në shqip "Shtresëzimi i leksikut shqip : elementë indoeuropianë"
Libri trajton elementë indoeuropianë të leksikut të gjuhës shqipe. Teksti u publikua i litografuar në vitin 1943.
Ribotim anastatik (Ristampa…
Citimi

Tagliavini, Carlo, “La stratificazione del lessico albanese : elementi indoeuropei ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/835.

Etiketat:

 
Kalendari përmban festat fetare të tre besimeve si dhe shkrime letrare, kulturore e shoqërore në gjuhën shqipe.
Përmban edhe disa elementë gjeografikë
128 f. : me il. ; 18 cm.

Upload 03. 02. 2020
Citimi

[Sakoli (pseudonim i z. Hilë Mosi)], “Kalendari i Shoqënisë "Dija" për vjetë 1910,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 10, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/834.

Etiketat: