Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(827 materiale)

Citimi

“albania 1899 nr 2,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 29, 2023, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/997.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.U themelua në vitin 1896.
Nga janari i vitit 1899 del dy herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht), frëngjisht dhe turqisht
1-16, [16] f. : me…
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Thoma Abrami , “Albania : organe des intérets albanais : revue bi-mensuelle : literature, folklore, lingustique, histoire et nouvelles : é perkoheshmé : dél dy hére ne muaj : shkruan ç’do ghe ne gjuhe shqip (toskerisht é gégnisht), frengjisht é turqisht : Vit. 3, nr. 1 (1899) ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 29, 2023, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/996.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.

U themelua në vitin 1896.

Revista del një herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht)

dhe frëngjisht.

201-216, [16] f. : me il. ; 28 cm
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Visko Babatasi, “Albania : é perkoheshmé shqip, shkruan ç’do ghe, dél ne hére ne muaj : revue mensuelle albanaise : organe des intérets albanais : Vit. 2, nr. 12 (1898),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 29, 2023, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/994.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.
U themelua në vitin 1896.
Revista del një herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht dhe gegërisht)
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Visko Babatasi , “Albania : é perkoheshmé shqip, shkruan ç’do ghe, dél ne hére ne muaj : revue mensuelle albanaise : organe des intérets albanais : Vit. 2, nr. 11 (1898) ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 29, 2023, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/993.

Etiketat:

 
Revistë me përmbajtje letrare, gjuhësore, historike, politike dhe shoqërore.
U themelua në vitin 1896.
Revista del një herë në muaj, në gjuhët shqip (toskërisht e gegërisht)
Citimi

Trank Spiro Beg [pseud. i Faik Konicës]; shkronjës-arkëtar (secrataire) Visko Babatasi, “Albania : é perkoheshmé shqip, shkruan ç’do ghe, dél ne hére ne muaj : revue mensuelle albanaise : organe des intérets albanais : Vit. 2, nr. 10 (1898) ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 29, 2023, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/992.

Etiketat: