Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(709 materiale)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Mësime metodike", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora", 6. "Pjesa zyrtare".
Revista del një herë në muaj.
40 f. : me il. ; 26 cm.
Citimi

Pejani, Sadi , “Edukata e Re : revistë pedagogjike: Vit. 7, nr. 1 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 7, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/837.

Etiketat:

 
Kalendari përmban festat fetare të tre besimeve si dhe shkrime letrare, kulturore e shoqërore në gjuhën shqipe.
Përmban edhe disa elementë gjeografikë.
144 f. : me il. ; 20 cm.
Citimi

Sakoli [pseudonim i z. Hilë Mosi], “Kalendari i soqenise "Dija" per vjeten 1908,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 7, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/836.

 
Tit. i përkthyer në shqip "Shtresëzimi i leksikut shqip : elementë indoeuropianë"
Libri trajton elementë indoeuropianë të leksikut të gjuhës shqipe. Teksti u publikua i litografuar në vitin 1943.
Ribotim anastatik (Ristampa…
Citimi

Tagliavini, Carlo, “La stratificazione del lessico albanese : elementi indoeuropei ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 7, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/835.

Etiketat:

 
Kalendari përmban festat fetare të tre besimeve si dhe shkrime letrare, kulturore e shoqërore në gjuhën shqipe.
Përmban edhe disa elementë gjeografikë
128 f. : me il. ; 18 cm.
Citimi

[Sakoli (pseudonim i z. Hilë Mosi)], “Kalendari i Shoqënisë "Dija" për vjetë 1910,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 7, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/834.

Etiketat:

 
Kalendari përmban festat fetare të tre besimeve si dhe shkrime letrare, kulturore e shoqërore në gjuhën shqipe.
Përmban edhe disa elementë gjeografikë.
132 f. : me il. ; 20 cm.
Citimi

[Sakoli (pseudonim i z. Hilë Mosi)], “Kalendari i shocnise "Dija" per vjeten 1907,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 7, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/833.