Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(5 materiale)

Vepra përmban rregulla të morfologjisë shqipe, duke shtjelluar emrat, mbiemrat, përemrat, foljet, kohët e foljeve, ndajfoljet etj.
Konsiderohet një vepër e rëndësishme dhe me vlerë në fushën e gjuhësisë shqipe.

Upload 28. 10. 2019
Citimi

W. [assa], P. [asco], “Grammaire albanaise : a l'usage de ceux qui desirent apprendre cette langue sans l'aide,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/750.

Etiketat:

 
Libri është i ndarë në kapituj. Në fillim paraqitet alfabeti shqip, pastaj trajtohet gramatika shqipe, pjesë leximesh e këngësh popullore në gjuhën frënge e shqipe, në pjesën e fundit është hartuar një fjalor…
Citimi

Dozon, Auguste, “Manuel de la langue chkipe ou albanaise,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/749.

Etiketat:

 
Vëllimi II, përmban njëzet e pesë vitet e para të vetqeverisjes së shtetit.
Citimi

“Shqipnija me 1937,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/521.

Etiketat:

 
Vëllimi I, përmban njëzet e pesë vitet e para të vetqeverisjes së shtetit.
Citimi

“Shqipnija me 1937,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/520.

Etiketat:

 
Studime Albanologjike. Libri II ( Heft II ).
I. Artikuj apo shkrime për gramatikën e dialektit të toskërishtes.
II. Shembuj të gjuhës shqipe.
Libri trajton:
- Poezi popullore toske.
- Poezi gege.
- Fjale të urta dhe shprehje…
Citimi

Hann, Johan Georg (von), “Albanesische studien : Heft II : Grammatik des toskischen dialektes,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 15, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/296.

Etiketat: