Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(2 materiale)

Në faqen e titullit është vula "Collegium S. Francisci Saveri, Scodrae". Libri nuk ka autor, vend dhe vit botimi. 73 faqe.
Citimi

-, “Grammatika ia folmàrmia shcyptáré : e permblédhmé mè pak fiale per perdorim t' fmiivé,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/449.

Etiketat:

 
Abetarja është hartuar me alfabetin e shoqërisë "Bashkimi". Nuk ka shtëpi botuese, vend dhe vit botimi. Në kopertinë ka një vulë të shtypshkronjës "Zoja e Papërlyeme". 34 faqe.
Citimi

[Shoqëria Bashkimi], Shkodër, “Abetari : i citun prej shocniet t' bashkimit t' giuhes shcype,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 25, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/446.

Etiketat: