Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(53 materiale)

Në këtë numër trajtohen aspekte nga mbledhja e parë dhe e dytë e Kongresit Arsimor të mbajtur në Tiranë në korrik të vitit 1922, aspekte nga programi i ri mësimor i dalë nga ky kongres si dhe shkrime rreth edukatës në shkollë,…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 4 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/783.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, gjuhës shqipe, pedagogjisë, didaktikës etj. Vend të veçantë zë edhe mbledhja e parë e Kongresit Arsimor, mbajtur në Tiranë më 22 korrik 1922 si dhe disa qarkore lidhur me…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 3 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/782.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen shkrime rreth edukatës në shkollë, gjuhës shqipe, pedagogjisë, didaktikës etj. Në rubrikën e fundit të këtij numri trajtohen aspekte nga mbledhja e parë e Kongresit Arsimor të mbajtur në Tiranë më 22 korrik…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 2 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/781.

Etiketat:

 
Qëllimi i revistës bëhet i qartë në shkrimin e parë të saj "Rruga e jonë...".
Ky organ do të jetë udhëheqës për të gjithë arsimtarët në "forcimin e edukatës kombëtare demokratike mbi baza të reja pedagogjike" duke përhapur…
Citimi

Çeka, Salih, “Revista pedagogjike : organ' i arsimtarëvet : Vit. 1, nr. 1 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/780.

Etiketat:

 
Përmban shkrime fetare dhe kulturore.
194 f., me il.

Upload 28. 09. 2016

Koleksioni

Citimi

[Etërit Jezuitë, Shkodër], “Lajmtari i Zêmers s' Jezu Krishtit : Vit. 32, nr. 1-12 (1922),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 21, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/608.

Etiketat: