Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(5 materiale)

Në këtë numër trajtohen tema që i përkasin rubrikave : Sociologji, Histori, Letërsi, Shkencë dhe Kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 16, nr. 1 (1944),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/251.

Etiketat:

 
Përmban rubrikat : Filozofi, Sociologji, Letërsi, Shkencë, Histori dhe Folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 16, nr. 2 (1944),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/252.

Etiketat:

 
Shkrimet e këtij numri i përkasin rubrikave : çashtje kombëtare, shkencë, histori, folklor dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 16, nr. 3 (1944),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/253.

Etiketat:

 
Pjesa e parë: Çansimi e tagret e Kombit
Pjesa e dytë: Shqipnija asht nji komb dhe ka tagër për pavarësi politike të saj
Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 16, nr. 4-8 (1944) : Të drejtat e Shqipnisë ethnike : Bleni i dytë,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/461.

Etiketat:

 
Përmban shkrime në rubrikat : filozofi, edukatë, shkencë, ekonomi, histori, gjuhësi, folklor dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 16, nr. 9-10 (1944),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/254.

Etiketat: