Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(261 materiale)

Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin kulturës, letërsisë, shkencës dhe qytetërimit.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm.

Upload 06. 12. 2019
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 12 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 24, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/809.

Etiketat:

 
Ky numër përmban katërmbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, shkencës, qytetërimit dhe pedagogjisë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm.

Upload 06. 12. 2019
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 11 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 24, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/808.

Etiketat:

 
Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, shkencës dhe didaktikës.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar"
16 f., 24 cm.

Upload 06. 12. 2019
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 10 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 24, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/807.

Etiketat:

 
Ky numër përmban dymbëdhjetë rubrika që i përkasin letërsisë, historisë, shkencës dhe pedagogjisë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.

Upload 06. 12. 2019
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 9 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 24, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/806.

Etiketat:

 
Ky numër përmban katërmbëdhjetë rubrika që i përkasin shkencës, kulturës, letërsisë dhe pedagogjisë.
Në faqen e tit.: E boton "Qarku letrar".
16 f., 24 cm.

Upload 06. 11. 2019
Citimi

-, “Kopështi letrar : e përkohëshme e përmuejshme : Vit. 1, nr. 8 (1919),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 24, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/805.

Etiketat: