Bota e Re

Bota e Re

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Bota e Re

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 1 (1936)

Në faqen e parë të revistës, krahas titullit pasqyrohet përmbajtja, me autorët dhe shkrimet e tyre respektive. Shkrimet janë letrare, përkthime, filozofii, sociologji, arsim, kulturë etj.

Upload 31. 10. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 2 (1936)

Revista përfshin rubrikat "Çashtje shoqnore", "Çështje ekonomike", "Portrete", "Shkrimtari i ri", "Nga jeta e kafshëve" etj.

Upload 31. 10. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 3 (1936)

Revista përmban rubrika si "Nga jeta e jonë", "Bota siç është", "Shtylla pedagogjike" etj.

Upload 31. 10. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 4 (1936)

Në këtë numër përfshihen rubrikat si "Çashtje ekonomike", "Bota siç është", "Mendime të çastit", poezi etj.

Upload 31. 10. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 5 (1936)

Revista përmban: "Çështje shoqërore", "Poezi", "Nga jeta" etj.

Upload 31. 10. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 6 (1936)

Në faqen e titullit edhe përmbajtaja me titujt e shkrimeve dhe autorët përkatës.

Upload 31. 10. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 7 (1936)

Përmbajtja e revistës në faqen e titullit.

Upload 31. 10. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 8 (1936)

Përmbajtja e revistës në faqen e titullit. Autorët dhe titujt e shkrimeve të tyre respektive.

Upload 31. 10. 2019

Bota e re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 9 (1936)

Përmbajtja e revistës gjendet në faqen e titullit. Në këtë numër të revistës fillon një rubrikë e re "Nacionalizmë".

Upload 31. 10. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 10 (1936)

Ky numër përmban shkrime historike, letrare dhe kulturore. Përmbajtja në faqen e titullit.

Upload 31. 10. 2019

Bote e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 11 (1936)

Përmbajtja në faqen e titullit. Shkrimet me tematikë historike, letrare, etike, kulturore.

Upload 01. 11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 12 (1936)

Përmbajtja e këtij numri gjendet në faqen e titullit.

Upload 01.11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 14 (1936)

Shkrimet e këtij numri janë me tematikë sociale, ekonomike, letrare e kulturore. Përmbajtja në faqen e titullit.

Upload 01. 11 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 15 (1936)

Përmbajtja e revistës në faqen e titullit.

Upload 01. 11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 16 (1936)

Përmbajtja e shkrimeve në faqen e titullit.

Upload 01. 11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 13 (1936)

Përmbajtja e revistës në faqen e titullit. Shkrimet janë me karakter historik, letrar, social e kulturor.

Upload 01. 11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 17 (1936)

Në këtë numër rubrikat "Çështja e gruas", "Çashtje ekonomike", pjesë letrare të përkthyera etj.

Upload 01. 11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 18 (1936)

Përmbajtja e këtij numri të revistës gjendet në faqen e titullit.
\
Upload 01. 11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 19 (1937)

Përmbajtja e revistës në faqen e titullit.

Upload 01. 11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 20 (1937)

Përmbajtja e revistës në faqen e titullit.

Upload 01. 11. 2019

Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 21 (1937)

Përmbajtja e revistës në faqen e titullit.

Upload 01. 11. 2019