Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(21 materiale)

Në faqen e parë të revistës, krahas titullit pasqyrohet përmbajtja, me autorët dhe shkrimet e tyre respektive. Shkrimet janë letrare, përkthime, filozofii, sociologji, arsim, kulturë etj.

Upload 31. 10. 2019

Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 1 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/758.

Etiketat:

 
Revista përfshin rubrikat "Çashtje shoqnore", "Çështje ekonomike", "Portrete", "Shkrimtari i ri", "Nga jeta e kafshëve" etj.

Upload 31. 10. 2019
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 2 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/759.

Etiketat:

 
Revista përmban rubrika si "Nga jeta e jonë", "Bota siç është", "Shtylla pedagogjike" etj.

Upload 31. 10. 2019
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 3 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/760.

 
Në këtë numër përfshihen rubrikat si "Çashtje ekonomike", "Bota siç është", "Mendime të çastit", poezi etj.

Upload 31. 10. 2019
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 4 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/761.

Etiketat:

 
Revista përmban: "Çështje shoqërore", "Poezi", "Nga jeta" etj.

Upload 31. 10. 2019
Citimi

Evangjeli, Gaqo [drejtor-përgjegjës], “Bota e Re : e përdyjavëshme kulturale : Vit. 1, nr. 5 (1936),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/763.