Leka XVI

Leka XVI

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka XVI

Leka : Vit. 16, nr. 1 (1944)

Në këtë numër trajtohen tema që i përkasin rubrikave : Sociologji, Histori, Letërsi, Shkencë dhe Kronikë.

Leka : Vit. 16, nr. 2 (1944)

Përmban rubrikat : Filozofi, Sociologji, Letërsi, Shkencë, Histori dhe Folklor.

Leka : Vit. 16, nr. 3 (1944)

Shkrimet e këtij numri i përkasin rubrikave : çashtje kombëtare, shkencë, histori, folklor dhe kronikë.

Leka : Vit. 16, nr. 4-8 (1944) : Të drejtat e Shqipnisë ethnike : Bleni i dytë

Pjesa e parë: Çansimi e tagret e Kombit
Pjesa e dytë: Shqipnija asht nji komb dhe ka tagër për pavarësi politike të saj

Leka : Vit. 16, nr. 9-10 (1944)

Përmban shkrime në rubrikat : filozofi, edukatë, shkencë, ekonomi, histori, gjuhësi, folklor dhe kronikë.