Leka XV

Leka XV

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka XV

Leka : Vit 15, nr. 1 (1943)

Me këtë numër fillon periudha e dytë e botimit të kësaj reviste që përfshin vitet 1943 -1944.
Në këtë numër përfshihen rubrikat : filozofi, gjuhësi, letërsi dhe kulturë.

Leka : Vit. 15, nr. 2 (1943)

Përmban shkrime në rubrikat : filozofi, histori, gjuhësi, letërsi dhe kulturë.

Leka : Vit. 15, nr. 3 (1943)

Përmban shkrime rreth edukatës, gjuhësisë, letërsisë, historisë, kulturës dhe ka një bibliografi nga Krist Maloki.

Leka : Vit. 15, nr. 4-5 (1943)

Revista përfshin rubrikat : filozofi, gjuhësi, histori, folklor, sport dhe kulturë.

Leka : Vit. 15, nr. 6 (1943)

Përmban rubrikat : filozofi, gjuhësi, etnografi, letërsi dhe kulturë.

Leka : Vit. 15, nr. 7 (1943)

Shkrimet e këtij numri i përkasin fushave : sociologji, gjuhësi, histori, folklor, letërsi, etnografi, dhe kulturë.

Leka : Vit. 15, nr. 8-9 (1943)

Në këto revista perfshihen rubrikat : filozofi, albanologji, letërsi, histori, folklor, bibliografi, edukatë, shkencë dhe kronikë.

Leka : Vit. 15, nr. 10-12 (1943) : Të drejtat e Shqipnisë ethnike : Bleni i parë

Vëllimi i parë : "Tagret e Shqipnisë për pamvarsi politike"
Pjesa e parë. I - Çansimi i Kombit, II - Komb, Popull, Shtet, Atdhe, III - Të drejtat e Kombit, IV - Pamvarsija politike, V - Parimi i kombsisë.
Pjesa e dytë : I - Populli shqiptar asht nji komb.