Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(8 materiale)

Me këtë numër fillon periudha e dytë e botimit të kësaj reviste që përfshin vitet 1943 -1944.
Në këtë numër përfshihen rubrikat : filozofi, gjuhësi, letërsi dhe kulturë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit 15, nr. 1 (1943),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/243.

Etiketat:

 
Përmban shkrime në rubrikat : filozofi, histori, gjuhësi, letërsi dhe kulturë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 15, nr. 2 (1943),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/244.

Etiketat:

 
Përmban shkrime rreth edukatës, gjuhësisë, letërsisë, historisë, kulturës dhe ka një bibliografi nga Krist Maloki.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 15, nr. 3 (1943),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/245.

Etiketat:

 
Revista përfshin rubrikat : filozofi, gjuhësi, histori, folklor, sport dhe kulturë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 15, nr. 4-5 (1943),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/246.

Etiketat:

 
Përmban rubrikat : filozofi, gjuhësi, etnografi, letërsi dhe kulturë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 15, nr. 6 (1943),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/247.

Etiketat: