Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(795 materiale)

Përmban : edukatë, letërsi, histori, folklor, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 8 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 28, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/171.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, folklor, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 7 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 28, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/170.

Etiketat:

 
Përmban : histori, edukatë, folklor, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 6 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 28, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/169.

Etiketat:

 
Përmban : ekonomi, folklor, histori, etnografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 5 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 28, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/168.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 3, nr. 4 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed September 28, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/167.

Etiketat: