Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(8 materiale)

Përmban : edukatë, sociologji, histori, letërsi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 01,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/188.

Etiketat:

 
Përmban : pedagogji, histori, gjuhësi, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 02,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/189.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 03,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/190.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 04,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/191.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, pedagogji, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 05,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed March 31, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/192.

Etiketat: