Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(8 materiale)

Përmban : filozofi, folklor, histori, letërsi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 06,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 26, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/193.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, foklor, pedagogji, bibliografi, kronikë, letërsi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 07,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 26, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/194.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 08,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 26, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/195.

Etiketat: