Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(10 materiale)

Përmban : filozofi, folklor, histori, letërsi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 06,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/193.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, foklor, pedagogji, bibliografi, kronikë, letërsi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 07,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/194.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 08,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/195.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, sociologji, bibliografi, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 09-10,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/196.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, edukatë e sociologji, bibliografi, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka V - Nr. 11 - 12,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed November 15, 2019, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/197.

Etiketat: