Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(11 materiale)

Përmban : edukatë, histori, ekonomi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 01,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 9, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/176.

Etiketat:

 
Përmban : kulturë, letërsi, histori, folklor, kronikë, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 02,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 9, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/177.

Etiketat:

 
Përmban : kulturë, histori, letërsi, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 03,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 9, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/178.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, biografi, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 04,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 9, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/179.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, histori, bibliografi, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 05,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 9, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/180.

Etiketat: