Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(11 materiale)

Përmban : pedagogji, letërsi, kulturë, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 4, nr. 6 (1932),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed August 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/181.

Etiketat:

 
Përmban : letërsi, histori, bibliografi, folklor, sport.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 4, nr. 9 (1932),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed August 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/183.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, histori, kronikë, shënime bibliografike.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 4, nr. 10 (1932),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed August 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/184.

Etiketat:

 
Përmban : letërsi, pedagogji, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 4, nr. 11 (1932),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed August 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/185.

Etiketat:

 
Përmban : pedagogji, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 4, nr. 12 (1932),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed August 15, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/186.

Etiketat: