Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(11 materiale)

Përmban : pedagogji, letërsi, kulturë, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 06,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/181.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, folklor, histori, kronikë, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 07-08,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/182.

Etiketat:

 
Përmban : letërsi, histori, bibliografi, folklor, sport.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 09,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/183.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, histori, kronikë, shënime bibliografike.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 10,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/184.

Etiketat:

 
Përmban : letërsi, pedagogji, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka IV - Nr. 11,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed January 19, 2020, http://adsh.unishk.edu.al/items/show/185.

Etiketat: