Leka V

Leka V

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka V

Leka V - Nr. 01

Përmban : edukatë, sociologji, histori, letërsi, kronikë.

Leka V - Nr. 02

Përmban : pedagogji, histori, gjuhësi, folklor, kronikë.

Leka V - Nr. 03

Përmban : edukatë, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, folklor.

Leka V - Nr. 04

Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka V - Nr. 05

Përmban : filozofi, pedagogji, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, bibliografi.

Leka V - Nr. 06

Përmban : filozofi, folklor, histori, letërsi, kronikë.

Leka V - Nr. 07

Përmban : edukatë, histori, foklor, pedagogji, bibliografi, kronikë, letërsi.

Leka V - Nr. 08

Përmban : filozofi, histori, folklor, kronikë.

Leka V - Nr. 09-10

Përmban : filozofi, sociologji, bibliografi, histori, folklor, kronikë.

Leka V - Nr. 11 - 12

Përmban : filozofi, edukatë e sociologji, bibliografi, histori, folklor, bibliografi, kronikë.