Leka IV

Leka IV

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Leka IV

Leka IV - Nr. 01

Përmban : edukatë, histori, ekonomi, folklor.

Leka IV - Nr. 02

Përmban : kulturë, letërsi, histori, folklor, kronikë, bibliografi.

Leka IV - Nr. 03

Përmban : kulturë, histori, letërsi, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka IV - Nr. 04

Përmban : edukatë, letërsi, biografi, folklor, kronikë.

Leka IV - Nr. 05

Përmban : edukatë, letërsi, histori, bibliografi, folklor.

Leka IV - Nr. 06

Përmban : pedagogji, letërsi, kulturë, folklor.

Leka IV - Nr. 07-08

Përmban : edukatë, letërsi, folklor, histori, kronikë, bibliografi.

Leka IV - Nr. 09

Përmban : letërsi, histori, bibliografi, folklor, sport.

Leka IV - Nr. 10

Përmban : edukatë, letërsi, histori, kronikë, shënime bibliografike.

Leka IV - Nr. 11

Përmban : letërsi, pedagogji, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Leka IV - Nr. 12

Përmban : pedagogji, histori, folklor, bibliografi, kronikë.