Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(5 materiale)

Doktrina e Krishterë...Përkthyer në gjuhën shqipe nga hirësia e tij At Pjetër Budi nga Guri i Bardhë.
Libri ka 286 faqe. Mungojnë 2 faqet e fundit. Në frontespic gjendet një foto shenjtorësh në formë rrethore me një shkrim në gjuhën…
Citimi

Bellarmino, Roberto, “Dottrina Christiana Composta per ordine della fel. me. Di Papa Clemente VIII,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/978.

Etiketat:

 
Rituali i lutjeve dhe katekizëm.
Citimi

Budi, Pjetër, “PASECH8RA, / ETREF8EMIT / E Atit Emerio de Bonis mesaa tyera cafsce sciu- / me tefruytouscime tescpijjrtit, p[er]ndimete giuhu- / se Arbenesce, eachie maatepere p[er]tat8net chi sya- / ne te Ɛote mendegiuom giuhu nze tyera lete- / rasc, nkƺƺɤem giuheze letine mbegiuhu Tar-/benesce Ɛotit Dom Pietre Budit prey Gurize / barƺe, Vpesckepize Sadrimese. = Cioè / SPECCHIO DI CONFESSIONE / del P. Emerio de Bonis, con alcuni discorsi spi- / rituali vtilissimi à quelli che non intendono / altra lingua, che la materna Albanese. Tra- / dotti nella medesima lingua da Monsignor / Pietro Budi Vescouo Sapatense e Sardanense,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/519.

Etiketat:

 
Rituali Romak
Citimi

Budi, Pjetër, “RITVALE ROMANVM / ET / SPECVLVM CONFESSIONIS / In Epyroticam linguam à PETRO / BVDI Episcopo Sapatense, & / Sardanense translata: / SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI /GREGORII XV,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/516.

Etiketat:

 
Përmbledhje e shkurtër e " Doktrinës së Krishterë ". " Tradotta in lingua Albanese per l'utilita', e istruzione dei Fanciulli di quella Nazione. Da un Nazionale del Regno di Servia. Alunno della S. Congregazione.

Koleksioni

Citimi

Kazazi, Gjon Nikollë , “Breve Compendio della Dottrina Cristiana,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/21.

Etiketat:

 
Libri përmban:
1-Nji letër e Fan Nolit
2-Prokllamimi i Kishës Autoqefale Orthodhoske kombëtare në Tiranë me 1921.
3-Nji letër-përfaqsimi i Delegatëvet për Kongresin k. të Beratit.
4-Prokllamimi i Kishës Autoqefale në Berat më…

Koleksioni

Citimi

Episkopi Vissarion Xhuvani " Theollog me Dipllome t' Universitetit t' Athines. Ish Senator i Elbasanit dhe ish Deputet i Durrsit "., “Kujtim vepre dhe intrige,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed May 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/12.

Etiketat: