Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(12 materiale)

Përmban : edukatë, sociologji, letërsi, histori, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 7, nr. 1 (1935),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/210.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, letërsi, histori, gjuhësi, folklor dhe kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 7, nr. 2 (1935),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/211.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, kulturë, sociologji, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 7, nr. 3 (1935),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/212.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, kulturë, letërsi, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 7, nr. 4 (1935),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/213.

Etiketat:

 
Përmban : kulturë, histori, letërsi, drejtësi, folklor dhe bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 7, nr. 5 (1935),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/214.

Etiketat: