Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(10 materiale)

Përmban : edukatë, sociologji, histori, letërsi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 1 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/188.

Etiketat:

 
Përmban : pedagogji, histori, gjuhësi, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 2 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/189.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, folklor.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 3 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/190.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 4 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/191.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, pedagogji, histori, gjuhësi, letërsi, kronikë, bibliografi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 5 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed February 28, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/192.

Etiketat: