Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(10 materiale)

Përmban : filozofi, folklor, histori, letërsi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 6 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 14, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/193.

Etiketat:

 
Përmban : edukatë, histori, foklor, pedagogji, bibliografi, kronikë, letërsi.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 7 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 14, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/194.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 8 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 14, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/195.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, sociologji, bibliografi, histori, folklor, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 09-10 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 14, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/196.

Etiketat:

 
Përmban : filozofi, edukatë e sociologji, bibliografi, histori, folklor, bibliografi, kronikë.

Koleksioni

Citimi

Shoqata L.E.K.A., “Leka : Vit. 5, nr. 11 - 12 (1933),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 14, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/197.

Etiketat: