Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(89 materiale)

Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Theori didaktike", 2. "Mësime shembëllore", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. 'Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
81-122, [42] f. : me il ; 26 cm.

Upload 18. 02. 2020
Citimi

Pejani, Sadi, “Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 3 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/839.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Mësime shembëllore", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora", 6. "Pjesa zyrtare".
Revista del një herë në muaj.
41-80, [40] f. ; 26 cm.

Upload 11. 02.…
Citimi

Pejani, Sadi , “Edukata e Re : revistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 2 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/838.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Theori didaktike", 3. "Mësime metodike", 4. "Pjesa enciklopedike", 5. "Folklora", 6. "Pjesa zyrtare".
Revista del një herë në muaj.
40 f. : me il. ; 26 cm.

Upload 11. 02.…
Citimi

Pejani, Sadi , “Edukata e Re : revistë pedagogjike : Vit. 7, nr. 1 (1930),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/837.

Etiketat:

 
Tit. i përkthyer në shqip "Shtresëzimi i leksikut shqip : elementë indoeuropianë"
Libri trajton elementë indoeuropianë të leksikut të gjuhës shqipe. Teksti u publikua i litografuar në vitin 1943.
Ribotim anastatik (Ristampa…
Citimi

Tagliavini, Carlo, “La stratificazione del lessico albanese : elementi indoeuropei ,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/835.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen shkrime rreth pedagogjisë, didaktikës, edukimit. Pjesa zyrtare përmban disa qarkore dhe botime të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit.
"Botim i Drejtoris së Pergj. t' Arsimit"
Revista del një herë në…
Citimi

Gurakuqi, Karl, “Revista pedagogjike : Vit. 5, nr. 1-2 (1927),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed June 12, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/828.

Etiketat: