Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(57 materiale)

Vështrim panoramik mbi historinë e Shqipërisë nga lashtësia deri në vitin 1914.
Vështrim mbi ekonominë dhe popullsinë e Shqipërisë. Libri përmban dhe 2 harta.
Citimi

Chekrezi, Constantine A., “Albania Past And Present,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 23, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/495.

Etiketat:

 
Organ i Shoqërisë "Vellazenija" të Shkodrës. Revista del një herë në muaj. Drejtues të revistës Dr. Kristo Floqi, Karl Gurakuqi, redaktor Karl Gurakuqi dhe Kadri Borshi. Revista doli për herë të parë në Maj 1919. Qëllimi i revistës…
Citimi

Dr. Kristo Floqi, Karl Gurakuqi, Kadri Borshi, “Agimi 1921 - nr 007,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 23, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/338.

 
Organ i Shoqërisë "Vellazenija" të Shkodrës. Revista del një herë në muaj. Drejtues të revistës Dr. Kristo Floqi, Karl Gurakuqi, redaktor Karl Gurakuqi dhe Kadri Borshi. Revista doli për herë të parë në Maj 1919. Qëllimi i revistës…
Citimi

Dr. Kristo Floqi, Karl Gurakuqi, Kadri Borshi, “Agimi 1921 - nr 004,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 23, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/337.

 
Organ i Shoqërisë "Vellazenija" të Shkodrës. Revista del një herë në muaj. Drejtues të revistës Dr. Kristo Floqi, Karl Gurakuqi, redaktor Karl Gurakuqi dhe Kadri Borshi. Revista doli për herë të parë në Maj 1919. Qëllimi i revistës…
Citimi

Dr. Kristo Floqi, Karl Gurakuqi, Kadri Borshi, “Agimi 1921 - nr 001,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 23, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/336.

 
Organ i Shoqërisë "Vellazenija" të Shkodrës. Revista del një herë në muaj. Drejtues të revistës Dr. Kristo Floqi, Karl Gurakuqi, redaktor Karl Gurakuqi dhe Kadri Borshi. Revista doli për herë të parë në Maj 1919. Qëllimi i revistës…
Citimi

Dr. Kristo Floqi, Karl Gurakuqi, Kadri Borshi, “Agimi 1920 - nr 012,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed April 23, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/335.