Shfleto Materialet

Shfleto Materialet

(89 materiale)

Abetare për shkollat fillore.
Libri përmban shkronja të vogla dhe të mëdha shtypi, diftongje, zanore të gjata e hundore si dhe pjesë këndimi e vjersha.
64 f. : me il. ; 16 cm.

Upload 14. 09. 2020
Citimi

Pano, Thoma P., “Shkêndilat e para : abetâr e shtim' i 'tî,” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/948.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhësore", 4. "Pjesa e prallavet", 5. "Mësime shembëllore", 6. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
337-368, [32] f. ; 26 cm.

Upload…
Citimi

Vinjau, Vasil, “Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 12 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/878.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa sportive", 4. "Pjesa e prallavet", 5. "Mësime shembëllore", 6. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
305-336, [32] f. ; 26 cm.

Upload…
Citimi

Vinjau, Vasil, “Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 11 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/877.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Pjesa egyptologjis", 5. "Mësime shembëllore", 6. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
273-304, [32] f. ; 26 cm.

Upload…
Citimi

Vinjau, Vasil, “Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 10 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/876.

Etiketat:

 
Në këtë numër trajtohen disa rubrika:
1. "Pjesa theorike", 2. "Pjesa didaktike", 3. "Pjesa gjuhsore", 4. "Mësime shembëllore", 5. "Folklora".
Revista del një herë në muaj.
241-272, [32] f. ; 26 cm.

Upload 11.07.2020
Citimi

Vinjau, Vasil, “Edukata e Re : rivistë pedagogjike : Vit. 8, nr. 9 (1931),” Arkivat Digjitale Shkoder, accessed July 22, 2024, https://adsh.unishk.edu.al/items/show/875.

Etiketat: