Mësuesi 1927

Mësuesi 1927

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Mësuesi 1927

Mësuesi : Vit. 5, nr. 1-2 (1927)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë dhe mbi të mësuarin e historisë, aritmetikës, gjeometrisë, gjuhës dhe këndimit në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
74 f., 22 cm.

Upload 11.03.2020

Mësuesi : Vit. 5, nr. 3-4 (1927)

Revista përmban shkrime mbi pedagogjinë dhe mbi të mësuarin e historisë, aritmetikës, gjeometrisë, gjuhës dhe këndimit në shkollën fillore.
Pjesa zyrtare përmban vendime dhe qarkore të Ministrisë së Arsimit.
Në faqen e tit. : Ars artium educatio
75-158, [84] f. ; 22 cm.

Upload 22. 06. 2020