Revista Pedagogjike 1927

Revista Pedagogjike 1927

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Revista Pedagogjike 1927

Revista pedagogjike : Vit. 5, nr. 1-2 (1927)

Në këtë numër trajtohen shkrime rreth pedagogjisë, didaktikës, edukimit. Pjesa zyrtare përmban disa qarkore dhe botime të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit.
"Botim i Drejtoris së Pergj. t' Arsimit"
Revista del një herë në muaj
48 f. ; 23 cm.
Në fund vijon shtesa e revistës me fjalorin e gjuhës shqipe.
65-80, [16] f.

Upload 17. 12. 2019