Elcia i Zemers Jezu Krishtit

Elcia i Zemers Jezu Krishtit

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Elcia i Zemers Jezu Krishtit

Elcia i Zemers Jezu Krishtit : Vit. 1, nr. 3-12 (1891)

Revistë me përmbajtje fetare. E botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e autorëve të vjetër të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elcia i Zemers Jezu Krishtit : Vit. 2, nr. 1-12 (1892)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.


Upload 16. 06. 2015

Elcia i Zemers Jezu Krishtit : Vit. 3, nr. 1-12 (1893)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elcia i Zemers Jezu Krishtit : Vit. 4, nr. 1-12 (1894)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elcija i Zemers t' Jezu Krishtit : Vit. 7, nr. 1-12 (1897)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elcija i Zemers t' Jezu Krishtit : Vit. 10, nr. 1-12 (1900)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.
Në faqen e tit.: "Me tesiir t' Parit Fees"

Upload 16. 06. 2015

Elcija i Zemers t' Jezu Krishtit : Vit. 11, nr. 1-12 (1901)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.
Në faqen e tit.: "Me testiir t' Parit Fees"

Upload 16. 06. 2015

Elcija i Zemers t' Jezu Krishtit : Vit. 12, nr. 1-12 (1902)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të veriut.
Në faqen e tit.: "Me tesiir t' Parit Fees"

Upload 16. 06. 2015

Elcija i Zemers s' Jezu Krishtit : Vit. 13, nr. 1-12 (1903)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të veriut.
Në faqen e tit.: "Me testiir t' Arqipeshkvit"

Upload 16. 06. 2015

Elcija i Zemers s' Jezu Krishtit : Vit. 14, nr. 1-12 (1904)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elcija e Zemers s' Jezu Krishtit : Vit. 15, nr. 1-12 (1905)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elcija i Zemers J. Krishtit : Vit. 18, nr. 1-12 (1908)

Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elçija i Zemers J. Krishtit : Vit. 19, nr. 1-12 (1909)

Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elçija i Zemers J. Krishtit : Vit. 20, nr. 1-12 (1910)

Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.

Upload 16. 06. 2015

Elçija i Zemers J. Krishtit : Vit. 21, nr. 1-12 (1911)

Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e Kongresit të Manastirit.

Upload 16. 06. 2015

Elçija i Zemers Jezu Krishtit : Vit. 22, nr. 1-12 (1912)

Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e Kongresit të Manastirit.

Upload 16. 06. 2015

Elçija i Zemers Jezu Krishtit : Vit. 23, nr. 1-12 (1913)

Revistë e ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë me përmbajtje fetare dhe pjesa e dytë me përmbajtje kulturore. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e Kongresit të Manastirit.

Upload 16. 06. 2015

Elcija i Zemers Jezu Krishtit : Vit. 5, nr. 1-12 (1895)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.

Revista e këtij viti ka disa gabime shtypi në renditjen e numrave të faqeve:
në nr. 2, faqja me nr. 31 (para f. 29), duhet të ishte [28]
në nr. 7, faqja me nr. 108, duhet të ishte [103]
në nr. 8, nga faqja me nr. 107, kalohet tek faqja me nr. 109
në nr. 9, faqja me nr. 139, duhet të ishte [129]

Upload 15. 09. 2020

Elcija i Zemers t'Jezu Krishtit : Vit. 6, nr. 1-12 (1896)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.


Upload 22. 10. 2020

Elcija i Zemers Jezu Krishtit : Vit. 8, nr. 1-12 (1898)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.
Në faqen e tit. : "Me testiir t' Parit Fees"

Revista e këtij viti ka gabime shtypi në renditjen e numrave të faqeve:
në nr. 6, faqja me nr.92 (pas f. 94), duhet të ishte [95]
në nr. 10, nga faqja me nr. 148, kalohet tek faqja me nr. 150


Upload 22. 10. 2020

Elcija i Zemers t'Jezu Krishtit : Vit. 9, nr. 1-12 (1899)

Revistë me përmbajtje fetare. Botuar nga Etërit Jezuitë me alfabetin e shkrimtarëve të vjetër të veriut.
Në faqen e tit.: "Me testiir t' Parit Fees"

Upload 14. 12. 2020