Doreshkrime

Doreshkrime

Pershkrimi

Materiale ne koleksionin Doreshkrime

Lahuta e Malcis

Dorëshkrim i dy pjesëve nga “Lahuta e Malcis”. Kangë e shtatmdhetët dhe Kangë e tetmdhetët